Online İşlemler
Opet'te Ara
Türkçe

Opet’te Gelişim

Opet’te çalışma hayatına adım atan ve Opet Ailesine katılan her çalışanımız ilk olarak İşe Alıştırma Eğitimine dahil olmakta, işbaşı eğitimleri ile bulunduğu pozisyonun gereklerine uygun teknik donanıma sahip olması sağlanmakta ve çalıştıkları süre boyunca; mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçları ve kariyer planlamaları doğrultusunda gelişim planlamalarına devam edilmektedir.

 

Çalışanlarımıza her yıl uyguladığımız yetkinlik değerlendirme ve performans değerlendirmelerinin ardından, yöneticileri ile birebir görüşmeler yürütülerek, gelişim planlamalarına girdi sağlanır. Bunların yanı sıra, kısa, orta ve uzun vadeli Stratejik İnsan Kaynakları Planlamaları doğrultusunda arzu edilen performans düzeyine ulaştırmayı hedeflediğimiz çalışanlarımız için ek planlamalar yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlarımız, ilgi alanları ile uyumlu ve yenilikçi, yaratıcı bakış açılarını geliştirecek, fuar, kongre vb. organizasyonlara katılımları konusunda da teşvik edilirler.

 

Tüm bu çalışmalar, Opet Yıllık Eğitim ve Gelişim Planlarını oluşturur. Her yıl eğitim ve gelişim faaliyetlerine önemli bir bütçe ayrılmakta ve elde edilen kazanımların kuruluş içinde tecrübe paylaşımları ile yayılımı sağlanmaktadır.

 

Çalışanlarımıza sunulan eğitimlerin tümü kuruluşumuza özel tasarlanmış olup bu eğitimlerin bazıları kültür ve değerlerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın davranışsal becerilerini, bazıları da görevlerine katkı sağlayacak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

2009 yılından itibaren gelişim planlamalarımıza Koç Akademi üzerinden gerçekleştirdiğimiz elektronik eğitimler (e-eğitim) ve İngilizce okuma materyalleri (OPAL) de dahil edilerek, gelişim planlama sürecimiz zenginleştirilmiştir.