İçeriğe Git Menüye Git

Bu doğrultuda OPET olarak, belirlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Stratejileri ile amacımıza ulaşmak için;

 • İlkemiz: Faaliyetlerimizde öncelikli olarak insan sağlığına, iş güvenliğine ve çevreye karşı duyarlı olacağımızı,
 • Liderlik ve Bağlılık: Yöneticilerimizin, SEÇ Politikası unsurlarının yerine getirilmesi için liderlik etmelerini çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın da bu politikaya bağlılık göstermelerini sağlayacağımızı,
 • Mevzuata Uyum: Yürürlükteki mevzuata, ilgili standartlara ve diğer şartlara tam uyum sağlayacağımızı,
 • Risklerin (Tehditlerin ve Fırsatların) Yönetimi: Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek sağlık, emniyet ve çevre tehdit ve fırsatlarını sürekli olarak değerlendireceğimizi ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi, tüm karar alma süreçlerinde insan sağlığını, iş güvenliğini ve çevreyi bütünleşik bir şekilde dikkate alarak sürdürülebilirlik temelinde hareket edeceğimizi,
 • Uygun Çalışma Koşulları: Çalışanlarımızın sağlıklarını korumak ve meslek hastalıklarını önlemek için SEÇ standartlarına uygun çalışma şartlarını sağlayacağımızı,
 • Acil Durum Yönetimi: Acil durum halinde etkili müdahale yapabilmek için hazırlıklı olacağımızı,
 • Çevre Yönetimi: Çevresel etkimizi en aza indirebilmek için, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanacağımızı, emisyonları ve diğer çevresel etkilerimizi izleyeceğimizi ve atıkların geri dönüşümünü sağlayacağımızı, yaşam döngüsü yaklaşımını etkin olarak değerlendireceğimizi, sürdürülebilirliği destekleyeceğimizi, gerekli insan, finans, teknoloji, vb. kaynakları sağlayacağımızı,

 • Değişimin Yönetimi: Faaliyetlerimiz kapsamında iç ve dış unsurlardan kaynaklı değişiklikler yaşandığında, belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için bu değişimlerin yarattığı tehdit ve fırsatları değerlendirerek harekete geçeceğimizi,
 • Sürekli İyileşme: SEÇ konusunda sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek ve hedeflerimize ulaşabilmek için, belirlediğimiz hedeflerin ve performans göstergelerinin izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımıza ve yüklenicilerimize eğitimler vererek farkındalıklarını artıracağımızı, çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve paydaşlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirerek katılımlarını sağlayacağımızı ve iş birlikleri oluşturacağımızı, iyi uygulamaları paylaşacağımızı,

Sağlık

Faaliyetlerimizde öncelikle önem verdiğimiz unsur, “insan”dır. Bu nedenle çalışanlarımızın sağlıklı olarak işe başlaması ve sağlıklarını koruyarak çalışmaya devam edebilmeleri için gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlarız. Tüm çalışanlarımızın, mevzuatauygun işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yaparız.  

Ayrıca işyeri hekimlerimizin değerlendirmeleri neticesinde, çalışanlarımızın yaptığı işe özgü gerekli tetkikleri belirleriz ve sürekli takip ederiz.

Sağlık konularıyla ilgili bize ulaşmak için tıklayınız.

“TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi / COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” Sahibiyiz!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren COVID-19 salgınına karşı OPET olarak çalışanlarımızı korumak için pek çok uygulamayı başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Bu salgın döneminde de tüm iş yerlerimizde güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bu süreçte, ayrıca, COVID-19 kapsamında belirlenen enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerinin yerinde incelendiği Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimlerden geçerek uygulamalarımızın doğruluğunu bir kez daha kontrol etme şansımız olmuştur. Gerçekleştiren denetimler sonucunda, OPET Genel Müdürlük binamız TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi, OPET Terminallerimiz ise TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır.

Belgelerimiz

OPET Genel Müdürlük TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi (TÜRKÇE)
OPET Genel Müdürlük TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi (İNGİLİZCE)
OPET Mersin Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (TÜRKÇE)
OPET Mersin Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (İNGİLİZCE)
Marmara Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi(TÜRKÇE)
Marmara Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (İNGİLİZCE)
Körfez Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (TÜRKÇE)
Körfez Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (İNGİLİZCE)
Körfez B Tesisi TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (TÜRKÇE)
Körfez B Tesisi TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (İNGİLİZCE)
Giresun Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (TÜRKÇE)
Giresun Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (İNGİLİZCE)

Emniyet

Sıfır iş kazası hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun olarak yönetiriz ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda performans değerlerimizi Sürdürülebilirlik Raporumuzda yayınlarız. Mevzuata, standartlara ve prosedürlerimize uygun, topluma saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, komşularımızın sağlığını ve emniyetini önemser, iş sürekliliği hedeflerimizi sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının sağlanması önceliğine göre belirleriz.

Terminallerimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetin doğası gereği büyük endüstriyel kaza riski ile çalıştığımızın farkındayız. Bu yüzden tüm süreçlerimizde proses güvenliğini ön planda tutarak varlık bütünlüğümüzün korunması, potansiyel tehlikeli durumların tespit edilmesi, kaynağından önlenmesi ve emniyetli işletme şartlarının sağlanması adına,

 • Teknolojik gelişmelerin uygulanması ile sistemlerimiz daha emniyetli hale getirilmesini sağlar,
 • Çalışanlarımızın güvenlik kültürü farkındalığını arttırmak ve her zaman canlı tutmak adına çalışmalar gerçekleştirir,
 • Deneyimli teknik personelimiz/yüklenici kadromuz ile düzenli bakım çalışmaları gerçekleştirir, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) profesyonel kadromuz aracılığı ile çalışmalarımızı denetleyerek kendimizi sürekli geliştiririz.

Güvenlik kültürümüzü üst seviyede tutabilmek için İSG eğitimlerimizi düzenler ve acil durum planlarımızı gözden geçirerek geliştirir ve acil durum tatbikatlarımızı yaparız. Acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım gibi konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yürütülebilmesi için görevlendirilen kişilerin hazırlıklı olmasını, uygulamadaki performansın takip edilmesini ve sürekli iyileştirme yapılmasını sağlarız.

İş yerinde meydana gelebilecek değişimlerin yönetimi için değişimin yönetimi çalışmalarını gerçekleştirir, her çalışma öncesinde ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi için risk değerlendirmesi yaparız. Risk değerlendirme çalışmalarında tehlikeleri tanımlayarak olası riskler için tedbirleri uygular, faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en düşük seviyeye indiririz. Risk temelli düşünmeye önem verir ve riskleri değerlendirirken tüm paydaşları dikkate alırız.

Olası kaza ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tüm tehlikeli durum/ davranış ve kıl payı atlatılan olayların raporlarını tutar, gerekli aksiyonları alarak düzeltici faaliyetleri gerçekleştiririz. Yaşanmış kazaların kök sebep analizlerini yaparak edinilmiş dersleri ve denetimlerimiz esnasında tespit ettiğimiz iyi uygulamalarımızı, hazırladığımız bilgilendirme bültenleri ile çalışanlarımız ile paylaşırız.

Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve iş ortaklarımızın yol güvenliğini önemser, mevzuatın gerekliliklerinin ötesinde farkındalığı artıracak çalışmalar yaparız. Tehlikeli maddelerin güvenli şekilde taşınması ve depolanması için gerekli olan çalışmaları sağlar, eğitimler, saha ziyaretleri ve tatbikatlar ile farkındalığımızı sürekli hale getiririz.

Emniyet konularıyla ilgili bize ulaşmak için tıklayınız.

Çevre

Opet olarak, faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yönetiriz ve Çevresel performans değerlerimizi ise Sürdürülebilirlik Raporumuzda yayımlarız.

Çalışmalarımızı planlarken çevreyi göz önüne alırız; ortaya çıkarabileceğimiz çevresel etkileri, planlama aşamasında belirleriz ve değerlendiririz. Bu aşamada sadece mevzuatta tanımlanan sınır değerleri değil, bu değerlerden daha iyi sonuçları elde edecek şekilde iş planımızı yaparız.

Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlarız. Operasyonlarımıza başlamadan önce resmi mercilerden gerekli izinlerimizi alırız. Operasyonlarımız devam ederken su ve atık su analizlerimiz, gaz emisyon ölçümlerimiz gibi periyodik ölçümlerimizi yetkilendirilmiş firmalara yaptırarak izin verilen değerlerden daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi belgeleriz.

Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek çevre ile ilgili riskleri ve fırsatları sürekli olarak değerlendirir ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indiririz. Çevre Yönetimi yaklaşımımız ve Sıfır Atık felsefesi doğrultusunda iş akışlarımızı, atık oluşumunu engelleyecek veya atığı minimum seviyede oluşturacak şekilde hayata geçirir, atığın geri dönüşümü öncelikli olmak üzere mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesini sağlarız. Plastik, metal, kağıt, ve cam atıkları dâhil olmak üzere tüm atıklarımızı kaynağında ayırdıktan sonra lisanslı geri dönüşüm veya bertaraf firmalarına teslim ederiz ve atık miktarlarını sürekli izleriz.

Kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlayabilmek için; enerji ve su tüketimimizi azaltmaya yönelik teknolojik yenilikleri takip ederiz ve çalışmalarımızda uygulamaya geçiririz. Terminallerimizde kurulumunu gerçekleştirdiğimiz geri dönüşüm sistemleri ile operasyonlardan kaynaklanan atık suların yeniden kullanımını sağlarız. Sürekli iyileşme anlayışımız doğrultusunda atık su geri dönüşüm oranlarımızı istikrarlı bir şekilde yükseltmek amacıyla teknoloji kurumları ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde projeler geliştiririz.

İklim değişikliği ile mücadele için sera gazı emisyonlarımızı izleriz. Enerjinin verimli kullanımı için projeler geliştirmenin yanı sıra ISO 14064 standardı doğrultusunda emisyonlarımızı doğrulatırız.

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim, denetim ve tatbikat uygulamalarını gerçekleştirir, tüm tesislerimizde gerekli güvenlik tedbirlerini alır, tesislerimizdeki güçlü teknolojik altyapı sayesinde oluşabilecek risklerin yakın takibini gerçekleştiririz. Terminallerimizde görev alan çalışanlarımız ile operasyon sahasına giriş çıkış yapan diğer paydaşlarımıza yönelik sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik konulu eğitimler sağlarız. Yangın, kara ve denizde yaşanabilecek sızıntılar ve döküntüler ile diğer acil durumlara karşı hazırladığımız acil eylem planımıza yönelik tatbikatlar gerçekleştiririz.

Çalışanlarımızın çevre ile ilgili farkındalığını arttırmak üzere eğitimlerin yanı sıra, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tüm çalışanlarımıza yönelik uygulamalar gerçekleştiririz.

Çevre konularıyla ilgili bize ulaşmak için tıklayın.

çerez tercihleri

www.opet.com.tr’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. ayrıca deneyiminizin iyileştirilmesi, size yönelik reklam/pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, www.opet.com.tr’nin daha işlevsel kılınması ve www.opet.com.tr ’nin geliştirilebilmesi için performans analizinin gerçekleştirilmesi kapsamında üçüncü taraf iş ortaklarımızın da erişebileceği çerezler kullanılmak istenmektedir. zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmayacaktır.

Bizim ve üçüncü taraf iş ortaklarımızın kullandığı çerezlere ve bu çerezlere ilişkin tercih haklarına ilişkin detaylı bilgiler için çerez aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.

çerez nedir?çerez, çevrimiçi hizmetlere erişildiği zaman bilgisayar, tablet, akıllı telefon veya başka bir cihazda belirli bir yerde depolanan küçük metin dosyasıdır. çerez, çerezin yüklenmesine ilişkin rızanın geçerli olduğu sürece, çerez işleticisinin çerezin yüklendiği cihazı belirleyebilmesini sağlamaktadır. aşağıdaki butonlar vasıtasıyla, ilgili çerezler kabul veya reddedilebilecektir.

çerez onay aracı nedir?Opet, deneyiminizin iyileştirilmesi, size yönelik reklam/pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, www.opet.com.tr’nin daha işlevsel kılınması ve www.opet.com.tr ’nin geliştirilebilmesi için performans analizinin gerçekleştirilmesi kapsamında çerezler toplamaktadır. kişisel verileriniz tercihinize bağlı olarak size yönelik reklam/pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, www.opet.com.tr’nin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla işlenebilecektir. Bu araç, hangi bilgilerin toplandığını anlamanıza yardımcı olacak, bunların nasıl toplanılması ve kullanılması hakkında size kontrol imkanı sağlayacaktır. isteğe bağlı çerezlere ilişkin tercihlerinizi “çerez Tercihlerimi yönet” ibaresine tıklayarak belirtebilirsiniz. zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmayacaktır.

hizmet için zorunlu çerezler (isteğe bağlı değil)

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

performans ve analitik çerezleri

*ilgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep ettiğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve genel - istatistiksel bilgi elde edebilmek gibi kullanıcıların mahremiyetine önemli ölçüde etki etmeyecek amaçlarla kullanılan ve istatistiksel ölçüm araçları olan birinci taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

**ilgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve üçüncü taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için kanun m.5 kapsamında, söz konusu olması halinde, açık rızanıza dayanmaktayız. performans ve analitik çerezleri ile işlenen verilerinizin; www.opet.com.tr’yi görüntüleyen kişi sayısı ile www.opet.com.tr trafiğinin takip ve analiz edilmesi amacıyla işlenmesini ve bu amaçla yurt dışında mukim çerez sağlayıcı google llc’ye aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

çerez adı sağlayıcı kullanım amacı kullanım süresi
_gid google analytics cihaz kullanımınız hakkında google analytics’e bilgi sağlamak amacıyla kullanılır. 2 yıl
_ga google analytics google analytics tarafından sağlanan çerezdir. 2 yıl
_dc_gtm_ua-5164492-1 Opet petrolcülük anonim şirketi gtm çerezidir. 10 yıl
_gac_ua-5164492-1 Opet petrolcülük anonim şirketi gtm çerezidir. 3 ay
aid google google analytics tarafından sağlanan çerezdir. 1 yıl
nid google google tarafından sağlanan tercihleri ve diğer bilgileri hatırlamak için kullanılır. 6 ay
search_ samesite google google tarafından sağlanan bilgi sızıntılarını engellemektedir. 6 ay
otz google google tarafından sağlanan analitik çerezidir. 1 ay
ogpc google google tarafından sağlanan işbu çerez, googlemaps fonksiyonunu içerir. 2 ay
uule google google tarafından sağlanan çerez, bir yeri veya tam bir konumu çerezde kullanılan değere kodlamak için kullanılır. 1 gün
dv google analytics google universal analytics tarafından sağlanan çerezdir. 7 dakika
reklam ve pazarlama çerezleri

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için kanun m.5 kapsamında, söz konusu olması halinde, açık rızanıza dayanmaktayız.

Reklam ve pazarlama çerezleri ile işlenen verilerinizin sizlere www.opet.com.tr’de veya www.opet.com.tr haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlenmesini ve bu amaçla yurt dışında mukim çerez sağlayıcı meta inc., google llc, doubleclick inc. ve Oracle corporation’a aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

çerez adı sağlayıcı kullanım amacı kullanım süresi
dsid doubleclick.net google doubleclick tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 1,5 yıl
ide doubleclick.net google doubleclick tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 2 yıl
datr facebook facebook tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 3 yıl
fr facebook facebook tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 3 ay
sb facebook facebook tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 2 yıl
_fbp Opet petrolcülük anonim sirketi facebook tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 3 ay
bkdc oracle mobil pazarlama kampanyalarını kişiselleştirmelerini sağlayan veri yönetimi çerezleridir. 179 gün
bku oracle mobil pazarlama kampanyalarını kişiselleştirmelerini sağlayan veri yönetimi çerezleridir. 179 gün
ogpc google google tarafından sağlanan işbu çerez, googlemaps fonksiyonunu içerir. 2 ay
dpr facebook facebook tarafından sağlanan çerezidir. 7 gün
wd facebook facebook tarafından sağlanan çerezidir. 7 gün
otz google google tarafından sağlanan reklam çerezidir. 1 ay
1p_ jar google google tarafından sağlanan reklam çerezidir. 1 ay
anid google google tarafından sağlanan reklam çerezidir. 6 ay
_secure-3papisid google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
_secure-3psid google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
_secure-3psidcc google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
_secure-1rapisid google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
sapisid google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
apisid google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
ssid google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
sid google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
_secure-1psid google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
sidcc google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
hsid google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
otz google google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 yıl
çerez aydınlatma metni

Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizi, kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifrelerinizi veya alışveriş sepetinizde yer alan ürünlerin hatırlanmasını, site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, opet.com.tr (“Platform”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Opet Petrolcülük Anonim Şirketi (“Opet” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platform üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Zorunlu Çerezler
Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Performans ve Analitik Çerezleri
Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz.

İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep ettiğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve genel - istatistiksel bilgi elde edebilmek gibi kullanıcıların mahremiyetine önemli ölçüde etki etmeyecek amaçlarla kullanılan ve istatistiksel ölçüm araçları olan birinci taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve üçüncü taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında, söz konusu olması halinde, açık rızanıza dayanmaktayız.

Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

Aşağıda Platform’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Platform’da hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Platform tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Platform haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler
çerez adı sağlayıcı kullanım amacı kullanım süresi
Authorization Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Üyelik ve oturum açma işlemleri için kullanılır. 60 gün
ASP.NET_SessionId Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Üyelik ve oturum açma işlemleri için kullanılır. Oturum boyunca
ai_session Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Application Insights için kullanılır. 30 Dakika
ai_user Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Application Insights için kullanılır. 1 Yıl
BIGipServerPool-api.opet.com.tr-Https-for-VIP-* Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Load Balancer Oturum boyunca
Performans ve Analitik Çerezleri
çerez adı sağlayıcı kullanım amacı kullanım süresi
_gid Google Analytics Cihaz kullanımınız hakkında Google Analytics’e bilgi sağlamak amacıyla kullanılır. 2 Yıl
_ga Google Analytics Google Analytics tarafından sağlanan çerezdir. 2 Yıl
_dc_gtm_UA-5164492-1 Opet Petrolcülük Anonim Şirketi GTM çerezidir. 10 Yıl
_gac_UA-5164492-1 Opet Petrolcülük Anonim Şirketi GTM çerezidir. 3 Ay
AID Google Google Analytics tarafından sağlanan çerezdir. 1 Yıl
NID Google Google tarafından sağlanan tercihleri ve diğer bilgileri hatırlamak için kullanılır. 6 Ay
SEARCH_SAMESITE Google Google tarafından sağlanan bilgi sızıntılarını engellemektedir. 6 Ay
OTZ Google Google tarafından sağlanan analitik çerezidir. 1 Ay
OGPC Google Google tarafından sağlanan işbu çerez, GoogleMaps fonksiyonunu içerir. 2 Ay
UULE Google Google tarafından sağlanan çerez, bir yeri veya tam bir konumu çerezde kullanılan değere kodlamak için kullanılır. 1 Gün
DV Google Analytics Google Universal Analytics tarafından sağlanan çerezdir. 7 Dakika
Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
çerez adı sağlayıcı kullanım amacı kullanım süresi
DSID doubleclick.net Google DoubleClick tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 1.5 Yıl
IDE doubleclick.net Google DoubleClick tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 2 Yıl
datr Facebook Facebook tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 3 Yıl
fr Facebook Facebook tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 3 Ay
sb Facebook Facebook tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 2 Yıl
_fbp Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Facebook tarafından sağlanan çerez, marketing/tracking amacıyla kullanılır. 3 Ay
bkdc Oracle Mobil pazarlama kampanyalarını kişiselleştirmelerini sağlayan veri yönetimi çerezleridir. 179 Gün
bku Oracle Mobil pazarlama kampanyalarını kişiselleştirmelerini sağlayan veri yönetimi çerezleridir. 179 Gün
dpr Facebook Facebook tarafından sağlanan çerezdir. 7 Gün
wd Facebook Facebook tarafından sağlanan çerezdir. 7 Gün
OTZ Google Google tarafından sağlanan reklam çerezidir. 1 Ay
1P_JAR Google Google tarafından sağlanan reklam çerezidir. 1 Ay
ANID Google Google tarafından sağlanan reklam çerezidir. 6 Ay
__Secure-3PAPISID Google Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 Yıl
__Secure-3PSID Google Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 Yıl
__Secure-3PSIDCC Google Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 Yıl
__Secure-1PAPISID Google Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 Yıl
SAPISID Google Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 Yıl
APISID Google Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 Yıl
SSID Google Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 Yıl
SID Google Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 Yıl
__Secure-1PSID Google Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 Yıl
SIDCC Google Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 Yıl
HSID Google Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam çerezidir. 2 Yıl
OTZ Google Google tarafından sağlanan reklam ve analitik çerezidir. 1 Ay

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; tedarikçilerimize, iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara ve açık rızanıza dayalı olarak performans ve analitik çerezleri ile işlenen verileriniz yurt dışında mukim Google LLC’ye ve kişiselleştirilmiş reklam çerezleri ile işlenen kişisel verileriniz ise yurt dışında mukim, Meta Inc., Google LLC, DoubleClick Inc. ve Oracle Corporation’a Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler ve sair takip teknolojileri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Çerez Tercihlerinin Kişiselleştirilmesi
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz. Aşağıda sık kullanılan tarayıcılara ilişkin çerez tercihlerinizi kişiselleştirebileceğiniz linkleri görebilirsiniz.

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Opet Petrolcülük Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.