İçeriğe Git Menüye Git

Bu doğrultuda OPET olarak, belirlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Stratejileri ile amacımıza ulaşmak için;

 • İlkemiz: Faaliyetlerimizde öncelikli olarak insan sağlığına, iş güvenliğine ve çevreye karşı duyarlı olacağımızı,
 • Liderlik ve Bağlılık: Yöneticilerimizin, SEÇ Politikası unsurlarının yerine getirilmesi için liderlik etmelerini çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın da bu politikaya bağlılık göstermelerini sağlayacağımızı,
 • Mevzuata Uyum: Yürürlükteki mevzuata, ilgili standartlara ve diğer şartlara tam uyum sağlayacağımızı,
 • Risklerin (Tehditlerin ve Fırsatların) Yönetimi: Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek sağlık, emniyet ve çevre tehdit ve fırsatlarını sürekli olarak değerlendireceğimizi ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi, tüm karar alma süreçlerinde insan sağlığını, iş güvenliğini ve çevreyi bütünleşik bir şekilde dikkate alarak sürdürülebilirlik temelinde hareket edeceğimizi,
 • Uygun Çalışma Koşulları: Çalışanlarımızın sağlıklarını korumak ve meslek hastalıklarını önlemek için SEÇ standartlarına uygun çalışma şartlarını sağlayacağımızı,
 • Acil Durum Yönetimi: Acil durum halinde etkili müdahale yapabilmek için hazırlıklı olacağımızı,
 • Çevre Yönetimi: Çevresel etkimizi en aza indirebilmek için, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanacağımızı, emisyonları ve diğer çevresel etkilerimizi izleyeceğimizi ve atıkların geri dönüşümünü sağlayacağımızı, yaşam döngüsü yaklaşımını etkin olarak değerlendireceğimizi, sürdürülebilirliği destekleyeceğimizi, gerekli insan, finans, teknoloji, vb. kaynakları sağlayacağımızı,

 • Değişimin Yönetimi: Faaliyetlerimiz kapsamında iç ve dış unsurlardan kaynaklı değişiklikler yaşandığında, belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için bu değişimlerin yarattığı tehdit ve fırsatları değerlendirerek harekete geçeceğimizi,
 • Sürekli İyileşme: SEÇ konusunda sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek ve hedeflerimize ulaşabilmek için, belirlediğimiz hedeflerin ve performans göstergelerinin izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımıza ve yüklenicilerimize eğitimler vererek farkındalıklarını artıracağımızı, çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve paydaşlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirerek katılımlarını sağlayacağımızı ve iş birlikleri oluşturacağımızı, iyi uygulamaları paylaşacağımızı,

Sağlık

Faaliyetlerimizde öncelikle önem verdiğimiz unsur, “insan”dır. Bu nedenle çalışanlarımızın sağlıklı olarak işe başlaması ve sağlıklarını koruyarak çalışmaya devam edebilmeleri için gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlarız. Tüm çalışanlarımızın, mevzuatauygun işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yaparız.  

Ayrıca işyeri hekimlerimizin değerlendirmeleri neticesinde, çalışanlarımızın yaptığı işe özgü gerekli tetkikleri belirleriz ve sürekli takip ederiz.

Sağlık konularıyla ilgili bize ulaşmak için tıklayınız.

“TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi / COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” Sahibiyiz!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren COVID-19 salgınına karşı OPET olarak çalışanlarımızı korumak için pek çok uygulamayı başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Bu salgın döneminde de tüm iş yerlerimizde güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bu süreçte, ayrıca, COVID-19 kapsamında belirlenen enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerinin yerinde incelendiği Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimlerden geçerek uygulamalarımızın doğruluğunu bir kez daha kontrol etme şansımız olmuştur. Gerçekleştiren denetimler sonucunda, OPET Genel Müdürlük binamız TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi, OPET Terminallerimiz ise TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır.

Belgelerimiz

OPET Genel Müdürlük TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi (TÜRKÇE)
OPET Genel Müdürlük TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi (İNGİLİZCE)
OPET Mersin Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (TÜRKÇE)
OPET Mersin Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (İNGİLİZCE)
Marmara Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi(TÜRKÇE)
Marmara Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (İNGİLİZCE)
Körfez Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (TÜRKÇE)
Körfez Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (İNGİLİZCE)
Körfez B Tesisi TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (TÜRKÇE)
Körfez B Tesisi TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (İNGİLİZCE)
Giresun Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (TÜRKÇE)
Giresun Terminali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (İNGİLİZCE)

Emniyet

Sıfır iş kazası hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun olarak yönetiriz ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda performans değerlerimizi Sürdürülebilirlik Raporumuzda yayınlarız. Mevzuata, standartlara ve prosedürlerimize uygun, topluma saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, komşularımızın sağlığını ve emniyetini önemser, iş sürekliliği hedeflerimizi sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının sağlanması önceliğine göre belirleriz.

Terminallerimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetin doğası gereği büyük endüstriyel kaza riski ile çalıştığımızın farkındayız. Bu yüzden tüm süreçlerimizde proses güvenliğini ön planda tutarak varlık bütünlüğümüzün korunması, potansiyel tehlikeli durumların tespit edilmesi, kaynağından önlenmesi ve emniyetli işletme şartlarının sağlanması adına,

 • Teknolojik gelişmelerin uygulanması ile sistemlerimiz daha emniyetli hale getirilmesini sağlar,
 • Çalışanlarımızın güvenlik kültürü farkındalığını arttırmak ve her zaman canlı tutmak adına çalışmalar gerçekleştirir,
 • Deneyimli teknik personelimiz/yüklenici kadromuz ile düzenli bakım çalışmaları gerçekleştirir, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) profesyonel kadromuz aracılığı ile çalışmalarımızı denetleyerek kendimizi sürekli geliştiririz.

Güvenlik kültürümüzü üst seviyede tutabilmek için İSG eğitimlerimizi düzenler ve acil durum planlarımızı gözden geçirerek geliştirir ve acil durum tatbikatlarımızı yaparız. Acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım gibi konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yürütülebilmesi için görevlendirilen kişilerin hazırlıklı olmasını, uygulamadaki performansın takip edilmesini ve sürekli iyileştirme yapılmasını sağlarız.

İş yerinde meydana gelebilecek değişimlerin yönetimi için değişimin yönetimi çalışmalarını gerçekleştirir, her çalışma öncesinde ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi için risk değerlendirmesi yaparız. Risk değerlendirme çalışmalarında tehlikeleri tanımlayarak olası riskler için tedbirleri uygular, faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en düşük seviyeye indiririz. Risk temelli düşünmeye önem verir ve riskleri değerlendirirken tüm paydaşları dikkate alırız.

Olası kaza ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tüm tehlikeli durum/ davranış ve kıl payı atlatılan olayların raporlarını tutar, gerekli aksiyonları alarak düzeltici faaliyetleri gerçekleştiririz. Yaşanmış kazaların kök sebep analizlerini yaparak edinilmiş dersleri ve denetimlerimiz esnasında tespit ettiğimiz iyi uygulamalarımızı, hazırladığımız bilgilendirme bültenleri ile çalışanlarımız ile paylaşırız.

Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve iş ortaklarımızın yol güvenliğini önemser, mevzuatın gerekliliklerinin ötesinde farkındalığı artıracak çalışmalar yaparız. Tehlikeli maddelerin güvenli şekilde taşınması ve depolanması için gerekli olan çalışmaları sağlar, eğitimler, saha ziyaretleri ve tatbikatlar ile farkındalığımızı sürekli hale getiririz.

Emniyet konularıyla ilgili bize ulaşmak için tıklayınız.

Çevre

Opet olarak, faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yönetiriz ve Çevresel performans değerlerimizi ise Sürdürülebilirlik Raporumuzda yayımlarız.

Çalışmalarımızı planlarken çevreyi göz önüne alırız; ortaya çıkarabileceğimiz çevresel etkileri, planlama aşamasında belirleriz ve değerlendiririz. Bu aşamada sadece mevzuatta tanımlanan sınır değerleri değil, bu değerlerden daha iyi sonuçları elde edecek şekilde iş planımızı yaparız.

Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlarız. Operasyonlarımıza başlamadan önce resmi mercilerden gerekli izinlerimizi alırız. Operasyonlarımız devam ederken su ve atık su analizlerimiz, gaz emisyon ölçümlerimiz gibi periyodik ölçümlerimizi yetkilendirilmiş firmalara yaptırarak izin verilen değerlerden daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi belgeleriz.

Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek çevre ile ilgili riskleri ve fırsatları sürekli olarak değerlendirir ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indiririz. Çevre Yönetimi yaklaşımımız ve Sıfır Atık felsefesi doğrultusunda iş akışlarımızı, atık oluşumunu engelleyecek veya atığı minimum seviyede oluşturacak şekilde hayata geçirir, atığın geri dönüşümü öncelikli olmak üzere mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesini sağlarız. Plastik, metal, kağıt, ve cam atıkları dâhil olmak üzere tüm atıklarımızı kaynağında ayırdıktan sonra lisanslı geri dönüşüm veya bertaraf firmalarına teslim ederiz ve atık miktarlarını sürekli izleriz.

Kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlayabilmek için; enerji ve su tüketimimizi azaltmaya yönelik teknolojik yenilikleri takip ederiz ve çalışmalarımızda uygulamaya geçiririz. Terminallerimizde kurulumunu gerçekleştirdiğimiz geri dönüşüm sistemleri ile operasyonlardan kaynaklanan atık suların yeniden kullanımını sağlarız. Sürekli iyileşme anlayışımız doğrultusunda atık su geri dönüşüm oranlarımızı istikrarlı bir şekilde yükseltmek amacıyla teknoloji kurumları ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde projeler geliştiririz.

İklim değişikliği ile mücadele için sera gazı emisyonlarımızı izleriz. Enerjinin verimli kullanımı için projeler geliştirmenin yanı sıra ISO 14064 standardı doğrultusunda emisyonlarımızı doğrulatırız.

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim, denetim ve tatbikat uygulamalarını gerçekleştirir, tüm tesislerimizde gerekli güvenlik tedbirlerini alır, tesislerimizdeki güçlü teknolojik altyapı sayesinde oluşabilecek risklerin yakın takibini gerçekleştiririz. Terminallerimizde görev alan çalışanlarımız ile operasyon sahasına giriş çıkış yapan diğer paydaşlarımıza yönelik sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik konulu eğitimler sağlarız. Yangın, kara ve denizde yaşanabilecek sızıntılar ve döküntüler ile diğer acil durumlara karşı hazırladığımız acil eylem planımıza yönelik tatbikatlar gerçekleştiririz.

Çalışanlarımızın çevre ile ilgili farkındalığını arttırmak üzere eğitimlerin yanı sıra, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tüm çalışanlarımıza yönelik uygulamalar gerçekleştiririz.

Çevre konularıyla ilgili bize ulaşmak için tıklayın.