İçeriğe Git Menüye Git

Akaryakıt sektöründeki rekabet avantajımızın başlıca unsurunu oluşturan sürdürülebilir bayi operasyonlarının temelinde bayilerimizle kurduğumuz şeffaf ve güçlü ilişki yer almaktadır. Kusursuz Hizmet süreçlerimizin en son ve müşterilerimize en yakın ayağını oluşturan bayilerimiz ile etkili ve çift taraflı bir iletişim kurabilmek adına yıllar içinde geliştirdiğimiz mecraları kullanır, teknolojik gelişmeleri takip ederek iletişim araçlarımızı sürekli geliştiririz. Akaryakıt satış operasyonlarımız başta olmak üzere tüm ticari, sosyal ve çevresel süreçlerimize aktif bir şekilde katkı sağlayan bayilerimizin görüş, öneri ve şikâyetleri doğrultusunda süreçlerimizi iyileştirir, olası şikâyetlerinin sayısını azaltırken şikâyet hallerinde sorun çözme hızımızı artırmayı hedefleriz.

Türkiye geneline yayılan geniş hizmet ağımızı etkin bir şekilde yönetebilmek iş önceliklerimiz arasında gelmektedir. Bu doğrultuda öncelikle istasyonlarımız ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alır, istasyon çalışanlarının sağlıklı ve emniyetli bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla tüm istasyonlarımızda OPET standartlarının gerçekleştirilmesini sağlar ve çevresel etkimizi minimize edecek uygulamalara imza atarız. Gerçekleştirdiğimiz periyodik bakımlar ve ürün kontrollerinin yanı sıra istasyon personeline sağladığımız eğitimlerle Kusursuz Hizmet hedefimiz doğrultusundaki gereklilikleri yerine getiririz.

Herhangi bir bölgeye yatırım yapar ya da sonlandırırken il ve ilçe bazındaki network planlamalarımıza göre hareket ederiz. İlgili bölgelerdeki nüfus yoğunluğu, sanayi ağı ve diğer OPET istasyonlarının mevcudiyetine referansla belirlediğimiz planlamalar uyarınca yatırım bütçelerini belirler, işimizin sürdürülebilirliğini güvence altına alacak uygulamalara imza atarız.