Online İşlemler
Opet'te Ara
Türkçe

Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri

OPET Petrolcülük A.Ş. kurulduğu yıldan itibaren iç ve dış müşteri memnuniyetini kendisine hedef olarak seçmiş olup 2004 yılında benimsenen “Kalite Sistemleri” yaklaşımından hareketle Genel Müdürlük ile birlikte bünyesinde bulunan Marmara, Mersin, Giresun, Körfez ve Körfez B Terminallerinde faaliyetlerini kalite anlayışı ile sürdürmektedir.


KALDER tarafından yürütülen Müşteri Memnuniyeti konulu araştırmalarda (Türkiye Müşterinin Sesi ve Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi) 2006 yılından bu yana 12 yıldır üst üste sektör birincisi seçilmemiz kalite yolculuğumuzdaki en büyük gururumuzdur.
OPET 2004 yılında başlattığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarıyla kaliteye ilk adımını atmıştır.

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyon Hesaplamalarının Doğruluğuna İlişkin Onay Belgesi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi Sistemi 
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi
 • ISO 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Akreditasyon Sertifikası

Yönetim Sistemi Politikası

Kuruluşumuzun Vizyonu ve Misyonu doğrultusunda müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünleri, çevreye ve insan sağlığına uygun olarak  üretmeyi,


Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda, müşteri şartlarının karşılanıp karşılamadığını ölçüp, müşterilerin değişen beklentilerini ve tarafımıza yaptıkları geri bildirimleri yasal gerekliliklere uygun, adil, objektif ve tarafsız şekilde herhangi bir ücret talebi olmaksızın değerlendirip, müşteri şikâyetlerini etkili ve verimli şekilde ele alarak tam müşteri memnuniyeti sağlamayı,


Hissedarlarımızın ve yönetim sistemlerinin, personel eğitimleri dâhil beklentilerini karşılamaya yönelik tüm kaynaklarımızı etkin yönetmeyi,


Yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirerek hedeflerimize ulaşmayı,


Takım ruhunu geliştirmek ve yetkin insan kaynağına sahip olmak için etkin insan kaynakları uygulamaları sağlamayı ve bu doğrultuda eğitim desteği vermeyi,


Toplam Kalite Felsefesini esas alarak, hedef pazarlarda büyüme gerçekleştirmeyi,


Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili kanuna, yönetmeliklere ve diğer şartlara uymayı,


Çevre kirliliğini önlemeyi ve yaşam döngüsü yaklaşımını değerlendirerek atıkları en aza indirmeyi,


Sahip olunan mevcut Yönetim Sistemleri gerekliliklerini süreç yaklaşımı ve liderlik anlayışıyla ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,


Risk temelli düşünme yaklaşımıyla riskleri ve fırsatları belirleyip olası kayıpları en aza indirerek yaralanmalardan ve meslek hastalıklarından korumayı,


OPET değerlerine, çevreye ve topluma saygı bilincinde ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,


Taahhüt ediyoruz.

 

Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
 

Bilgi; gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğine yönelik çeşitli risklere karşı korunması gereken oldukça değerli ve kritik bir kurumsal varlıktır. Bu nedenle OPET olarak; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini işleteceğimizi, sürdürülebilirliğini sağlayacağımızı ve etkinliğini raporlayacağımızı, Yönetim sistemleri gereği oluşturulan yönetmelik, politika, prosedür ve talimatların uygulanmasını sağlayacağımızı, Yönetim sisteminin etkinliğini izleyerek sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyeceğimizi, Bilgi güvenliği Yönetim Sisteminin etkin yönetimi için gerekli kaynakları sağlayacağımızı, Bilgi güvenliği risklerini sürekli olarak değerlendireceğimizi ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi, Bilgi güvenliği ile ilgili yasalara, hizmet sözleşmelerine dayalı yükümlülüklere ve ilgili standartlara uyacağımızı, Yönetim sistemleriyle ilgili farkındalığı artırmak üzere eğitim aktiviteleri düzenleyeceğimizi, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın yönetim sistemlerine katılımını ve uyumunu sağlamak için ilgili tarafları bilinçlendireceğimizi, taahhüt ederiz.
 

Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi
 

OPET Petrolcülük A.Ş. (OPET); İş Birimlerinin Bilgi Teknolojileri alanındaki ihtiyaç ve beklentilerini evrensel standartlarda sağlayabilmek için Bilgi Teknolojileri Servislerini etkin olarak yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda OPET olarak amacımıza ulaşmak için; Bilgi Teknolojileri Servislerinin etkin yönetimi için ISO 20000-1 standardına uygun bir Servis Yönetim Sistemi oluşturacağımızı, İş Birimlerinin Bilgi Teknolojileri servisleri ile ilgili ihtiyaçlarını Şirket Stratejisine uygun olarak düzenleyeceğimizi, Bilgi Teknoloji servislerinin gereksinimlerini belirlerken yasal ve regülatif yükümlülükleri dikkate alacağımızı, Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek riskleri sürekli olarak değerlendireceğimizi ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi, Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi Sisteminin etkin kurulum ve işletimi için gerekli kaynakları tahsis edeceğimizi, Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi Sisteminde sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için belirlediğimiz hedeflerin izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımıza eğitimler vereceğimizi ve önerilerini değerlendirerek uygun çalışmaları gerçekleştireceğimizi, taahhüt ederiz.
 

Opet Petrolcülük A.Ş. Laboratuvarları Kalite Politikası

 

1-Laboratuvarların akredite olduğu tüm faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17025 standardı ile yürürlükteki diğer ulusal ve uluslararası standartlara, yasal şartlara uygun çerçevede ve düzenleyici makamların ve tanınmayı sağlayan kuruluşların gerekliliklerini karşılayacak şekilde yürütmeyi, müşteri taleplerini laboratuvarların kalitesini ve tarafsızlığını tehlikeye düşürecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak tutarak bağımsız, güvenilir ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile en kaliteli ve en doğru sonuçları sunmayı ve bu doğrultuda müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı, müşterilerden alınabilecek şikâyeti geçerli kılmak için tüm bilgileri toplamayı, doğrulamayı ve bu kapsamda müşteriyi bilgilendirmeyi,

 

2-Tüm laboratuvar çalışanlarının Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemine ait dokümantasyonu öğrenerek politika ve prosedürleri eksiksiz yürütmesini ve iyileştirmesini, bununla birlikte laboratuvar faaliyetlerini tutarlı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamayı,

 

3-Laboratuvar Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasında, yürütülmesinde ve iyileştirilmesinde karşı karşıya kalınacak tüm risklerin belirlenerek, bu risklerin ortadan kaldırılmasını veya en aza indirilmesini, bunun yanında fırsatların değerlendirilmesine dair gerekli çalışmaların yapılacağını,

 

4-Laboratuvar Kalite Yönetim Sisteminin işlerliğinde yer alan kalite, idari, teknik sistemlerin etkinliğini sürekli iyileştirerek geliştirmeyi, performansının izlenmesini, müşteri gereklilikleri ve sistemin diğer gerekliliklerinin karşılanmasının önemi ile ilgili iletişimin gerçekleştirileceğini, yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında yönetim sisteminin bütünlüğünün ve işlerliğinin sürdürüleceğini güvence altına almayı  taahhüt ediyoruz.

 

Belgelerimiz

 • ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SERVİS YÖNETİMİ SİSTEMİ (İNGİLİZCE) Görüntüle
 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (TÜRKÇE) Görüntüle
 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (ENGLISH) Görüntüle
 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKAK (TÜRKÇE) Görüntüle
 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (ENGLISH) Görüntüle
 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (TÜRKÇE) Görüntüle
 • ISO 14064-1 SERA GAZI EMİSYON HESAPLAMALARININ DOĞRULUĞUNA İLİŞKİN ONAY BELGESİ Görüntüle
 • OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (TÜRKÇE) Görüntüle
 • OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (ENGLISH) Görüntüle
 • ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ (TÜRKÇE) Görüntüle
 • ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İNGİLİZCE) Görüntüle
 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ TÜRKAK (TÜRKÇE) Görüntüle
 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ TÜRKAK (İNGİLİZCE) Görüntüle

 

ISO 17025 DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR AKREDİTASYON SERTİFİKASI VE LABORATUVAR KAPSAM BELGELERİ

 • ISO 17025 DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR AKREDİTASYON SERTİFİKASI Görüntüle
 • MERSIN LABORATUVARI KAPSAMI Görüntüle
 • KÖRFEZ LABORATUVARI KAPSAMI Görüntüle
 • MARMARA LABORATUVARI KAPSAMI Görüntüle

 

Opet Petrolcülük A.Ş olarak üç ayrı tesiste bulunan laboratuvarlarımızda akaryakıt ve AUS 32 ürünleri için analiz hizmeti vermekteyiz. Her türlü şikayetinizin ele alınması ile ilgili uygun adamın atılacağı laboratuvar kalite politikamız ile güvence altına alınmıştır. Körfez, Marmara Ereğlisi ve Mersin Terminallerimizde bulunan laboratuvarlarımız ile ilgili yapacağınız şikayetleri ele alma prosesimiz aşağıdaki adımları içermektedir.

 

 • Şikayetlerinizi laboratuvarsikayet@opet.com.tr e-posta adresine ya da 444 6738 telefon numarasına detaylı olarak bildirebilirsiniz.
 • Şikayetiniz ilgilere ulaştıktan sonra laboratuvarlarımız ile ilgili olup olmadığı değerlendirmeye alınacaktır.
 • Şikayetiniz laboratuvarlarımız ile ilgili ise sistem içerisinde kayda alınıp değerlendirilerek gerekli aksiyonların alınması için ilgili laboratuvara yönlendirilecektir. 
 • Şikayeti alan laboratuvar, şikayetin değerlendirilmesi için gereken tüm bilgileri bir araya getirecek ve doğrulayacaktır.
 • Mümkün olan her durumda, laboratuvar şikayeti kabul ettiğini bildirecektir.
 • Şikayetçiye, şikayete konu laboratuvar faaliyetleri dışında çalışan Ürün Kalite ve Laboratuvarlar Müdürlüğü personeli tarafından gözden geçirilerek ilerleme raporları ve sonucu hazırlayarak ve 30 iş günü içerisinde onaylanarak bize ulaştığınız kanal üzerinden resmi bildirimde bulunacaktır.
 • Şikayetiniz laboratuvarlarımız ile ilgili değil ise tarafınıza bilgilendirme yapılarak yönlendirme gerçekleştirilecektir.

 

 

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

x
X

Çerez Aydınlatma Metni

Opet Petrolcülük Anonim Şirketi (“Opet” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve piksel gibi kişisel verilerin toplanması yoluyla kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Opet Petrolcülük Anonim Şirketi olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI ’ndan ulaşabilirsiniz.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Opet Petrolcülük Anonim Şirketi olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Opet olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’yi ve uygulamayı analiz etmek, Site’nin ve uygulamanın performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.