İçeriğe Git Menüye Git

OPET Petrolcülük A.Ş. kurulduğu yıldan itibaren iç ve dış müşteri memnuniyetini kendisine hedef olarak seçmiş olup 2004 yılında benimsenen “Kalite Sistemleri” yaklaşımından hareketle Genel Müdürlük ile birlikte bünyesinde bulunan Marmara, Mersin, Giresun, Körfez ve Körfez B Terminallerinde faaliyetlerini kalite anlayışı ile sürdürmektedir.

KALDER tarafından yürütülen Müşteri Memnuniyeti konulu araştırmalarda (Türkiye Müşterinin Sesi ve Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi) 2006 yılından bu yana 12 yıldır üst üste sektör birincisi seçilmemiz kalite yolculuğumuzdaki en büyük gururumuzdur. OPET 2004 yılında başlattığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarıyla kaliteye ilk adımını atmıştır.

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyon Hesaplamalarının Doğruluğuna İlişkin Onay Belgesi
  • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
  • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi Sistemi
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi
  • ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu

Yönetim Sistemi Politikası

Kuruluşumuzun Vizyonu ve Misyonu doğrultusunda müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünleri, çevreye ve insan sağlığına uygun olarak üretmeyi,

Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda, müşteri şartlarının karşılanıp karşılamadığını ölçüp, müşterilerin değişen beklentilerini ve tarafımıza yaptıkları geri bildirimleri yasal gerekliliklere uygun, adil, objektif ve tarafsız şekilde herhangi bir ücret talebi olmaksızın değerlendirip, müşteri şikâyetlerini etkili ve verimli şekilde ele alarak tam müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Hissedarlarımızın ve yönetim sistemlerinin, personel eğitimleri dâhil beklentilerini karşılamaya yönelik tüm kaynaklarımızı etkin yönetmeyi,

Yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirerek hedeflerimize ulaşmayı,

Takım ruhunu geliştirmek ve yetkin insan kaynağına sahip olmak için etkin insan kaynakları uygulamaları sağlamayı ve bu doğrultuda eğitim desteği vermeyi,

Toplam Kalite Felsefesini esas alarak, hedef pazarlarda büyüme gerçekleştirmeyi,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili kanuna, yönetmeliklere ve diğer şartlara uymayı,

Çevre kirliliğini önlemeyi ve yaşam döngüsü yaklaşımını değerlendirerek atıkları en aza indirmeyi,

Sahip olunan mevcut Yönetim Sistemleri gerekliliklerini süreç yaklaşımı ve liderlik anlayışıyla ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Risk temelli düşünme yaklaşımıyla tehditleri ve fırsatları belirleyip olası kayıpları en aza indirerek yaralanmalardan ve meslek hastalıklarından korumayı,

OPET değerlerine, çevreye ve topluma saygı bilincinde ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Taahhüt ediyoruz.

Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Bilgi; gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine yönelik çeşitli risklere karşı korunması gereken oldukça değerli ve kritik bir kurumsal varlıktır. Bu nedenle OPET olarak; Bilgi güvenliği yönetim sisteminin, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini muhafaza ederek doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvenceyi, Bağlam dâhilinde bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesini, Bilgi güvenliği yönetim sistemi için gerekli olan kaynakların erişilebilirliğinin temin edilmesi, İş süreçlerine ait bilgi güvenliği risklerinin ve fırsatların değerlendirilmesi, işlenmesi ve sürekli iyileştirilmesini, Bilgi güvenliği ile ilgili yasalara, hizmet sözleşmelerine dayalı yükümlülüklere, ilgili standartlara ve yönetim sistemleri gereği oluşturulan yönetmelik, politika, prosedür ve talimatlara uyacağımızı, Çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları üzerinde bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmayı, İş sürekliliğini temin amacıyla bilgi güvenliği sürekliliğini, Bilgi güvenliği ihlal olaylarını yönetmeyi, tekrarlanmamasını sağlamayı ve bunları öğrenme fırsatına çevirmeyi, taahhüt ederiz.

avatar

Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi

OPET Petrolcülük A.Ş. (OPET); İş Birimlerinin Bilgi Teknolojileri alanındaki ihtiyaç ve beklentilerini evrensel standartlarda sağlayabilmek için Bilgi Teknolojileri Servislerini etkin olarak yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda OPET olarak amacımıza ulaşmak için; Bilgi Teknolojileri Servislerinin etkin yönetimi için ISO 20000-1 standardına uygun bir Servis Yönetim Sistemi oluşturacağımızı, İş Birimlerinin Bilgi Teknolojileri servisleri ile ilgili ihtiyaçlarını Şirket Stratejisine uygun olarak düzenleyeceğimizi, Bilgi Teknoloji servislerinin gereksinimlerini belirlerken yasal ve regülatif yükümlülükleri dikkate alacağımızı, Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek riskleri sürekli olarak değerlendireceğimizi ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi, Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi Sisteminin etkin kurulum ve işletimi için gerekli kaynakları tahsis edeceğimizi, Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi Sisteminde sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için belirlediğimiz hedeflerin izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımıza eğitimler vereceğimizi ve önerilerini değerlendirerek uygun çalışmaları gerçekleştireceğimizi, taahhüt ederiz.

avatar