Online İşlemler
Opet'te Ara
Türkçe

Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri

OPET Petrolcülük A.Ş. kurulduğu yıldan itibaren iç ve dış müşteri memnuniyetini kendisine hedef olarak seçmiş olup 2004 yılında benimsenen “Kalite Sistemleri” yaklaşımından hareketle Genel Müdürlük ile birlikte bünyesinde bulunan Marmara, Mersin, Giresun, Körfez ve Körfez B Terminallerinde faaliyetlerini kalite anlayışı ile sürdürmektedir.


KALDER tarafından yürütülen Müşteri Memnuniyeti konulu araştırmalarda (Türkiye Müşterinin Sesi ve Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi) 2006 yılından bu yana 12 yıldır üst üste sektör birincisi seçilmemiz kalite yolculuğumuzdaki en büyük gururumuzdur.
OPET 2004 yılında başlattığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarıyla kaliteye ilk adımını atmıştır.

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyon Hesaplamalarının Doğruluğuna İlişkin Onay Belgesi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi
 • ISO 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Akreditasyon Sertifikası

Yönetim Sistemi Politikası

Kuruluşumuzun Vizyonu ve Misyonu doğrultusunda müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünleri, çevreye ve insan sağlığına uygun olarak  üretmeyi,


Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda, müşteri şartlarının karşılanıp karşılamadığını ölçüp, müşterilerin değişen beklentilerini ve tarafımıza yaptıkları geri bildirimleri yasal gerekliliklere uygun, adil, objektif ve tarafsız şekilde herhangi bir ücret talebi olmaksızın değerlendirip, müşteri şikâyetlerini etkili ve verimli şekilde ele alarak tam müşteri memnuniyeti sağlamayı,


Hissedarlarımızın ve yönetim sistemlerinin, personel eğitimleri dâhil beklentilerini karşılamaya yönelik tüm kaynaklarımızı etkin yönetmeyi,


Yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirerek hedeflerimize ulaşmayı,


Takım ruhunu geliştirmek ve yetkin insan kaynağına sahip olmak için etkin insan kaynakları uygulamaları sağlamayı ve bu doğrultuda eğitim desteği vermeyi,


Toplam Kalite Felsefesini esas alarak, hedef pazarlarda büyüme gerçekleştirmeyi,


Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili kanuna, yönetmeliklere ve diğer şartlara uymayı,


Çevre kirliliğini önlemeyi ve yaşam döngüsü yaklaşımını değerlendirerek atıkları en aza indirmeyi,


Sahip olunan mevcut Yönetim Sistemleri gerekliliklerini süreç yaklaşımı ve liderlik anlayışıyla ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,


Risk temelli düşünme yaklaşımıyla riskleri ve fırsatları belirleyip olası kayıpları en aza indirerek yaralanmalardan ve meslek hastalıklarından korumayı,


OPET değerlerine, çevreye ve topluma saygı bilincinde ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,


Taahhüt ediyoruz.

 

Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
 

Bilgi; gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğine yönelik çeşitli risklere karşı korunması gereken oldukça değerli ve kritik bir kurumsal varlıktır. Bu nedenle OPET olarak; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini işleteceğimizi, sürdürülebilirliğini sağlayacağımızı ve etkinliğini raporlayacağımızı, Yönetim sistemleri gereği oluşturulan yönetmelik, politika, prosedür ve talimatların uygulanmasını sağlayacağımızı, Yönetim sisteminin etkinliğini izleyerek sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyeceğimizi, Bilgi güvenliği Yönetim Sisteminin etkin yönetimi için gerekli kaynakları sağlayacağımızı, Bilgi güvenliği risklerini sürekli olarak değerlendireceğimizi ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi, Bilgi güvenliği ile ilgili yasalara, hizmet sözleşmelerine dayalı yükümlülüklere ve ilgili standartlara uyacağımızı, Yönetim sistemleriyle ilgili farkındalığı artırmak üzere eğitim aktiviteleri düzenleyeceğimizi, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın yönetim sistemlerine katılımını ve uyumunu sağlamak için ilgili tarafları bilinçlendireceğimizi, taahhüt ederiz.
 

Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi
 

OPET Petrolcülük A.Ş. (OPET); İş Birimlerinin Bilgi Teknolojileri alanındaki ihtiyaç ve beklentilerini evrensel standartlarda sağlayabilmek için Bilgi Teknolojileri Servislerini etkin olarak yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda OPET olarak amacımıza ulaşmak için; Bilgi Teknolojileri Servislerinin etkin yönetimi için ISO 20000-1 standardına uygun bir Servis Yönetim Sistemi oluşturacağımızı, İş Birimlerinin Bilgi Teknolojileri servisleri ile ilgili ihtiyaçlarını Şirket Stratejisine uygun olarak düzenleyeceğimizi, Bilgi Teknoloji servislerinin gereksinimlerini belirlerken yasal ve regülatif yükümlülükleri dikkate alacağımızı, Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek riskleri sürekli olarak değerlendireceğimizi ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi, Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi Sisteminin etkin kurulum ve işletimi için gerekli kaynakları tahsis edeceğimizi, Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi Sisteminde sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için belirlediğimiz hedeflerin izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımıza eğitimler vereceğimizi ve önerilerini değerlendirerek uygun çalışmaları gerçekleştireceğimizi, taahhüt ederiz.
 

Akaryakıt Laboratuvarları Kalite Politikası

OPET Petrolcülük A.Ş Akaryakıt Laboratuvarları Yönetimi olarak;

Laboratuvarların tüm faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17025:2012 ile yürürlükteki diğer ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun yürütmeyi ve müşteri isteklerini tarafsız, bağımsız, güvenilirlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda sağlamayı, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile en kaliteli ve en doğru sonuçları sunarak müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmayı,

Tüm laboratuvar çalışanlarının Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemine ait dokümantasyonu öğrenerek politika ve prosedürleri eksiksiz uygulamalarını sağlamayı,

Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi’nin amacı olarak; laboratuvarların işlemlerini düzenleyen kalite, idari ve teknik sistemlerin etkinliğini sürekli iyileştirerek geliştirmeyi, değişiklikler planlandığında ve uygulandığında sistemin bütünlüğünü ve işlerliğini güvence altına almayı, taahhüt ediyoruz. 

 

Belgelerimiz

 • ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SERVİS YÖNETİMİ SİSTEMİ (İNGİLİZCE) Görüntüle
 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (TÜRKÇE) Görüntüle
 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (ENGLISH) Görüntüle
 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKAK (TÜRKÇE) Görüntüle
 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (ENGLISH) Görüntüle
 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (TÜRKÇE) Görüntüle
 • ISO 14064-1 SERA GAZI EMİSYON HESAPLAMALARININ DOĞRULUĞUNA İLİŞKİN ONAY BELGESİ Görüntüle
 • OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (TÜRKÇE) Görüntüle
 • OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UKAS (ENGLISH) Görüntüle
 • ISO 17025 DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR AKREDİTASYON SERTİFİKASI Görüntüle
 • ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ (TÜRKÇE) Görüntüle
 • ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İNGİLİZCE) Görüntüle
 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ TÜRKAK (TÜRKÇE) Görüntüle
 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ TÜRKAK (İNGİLİZCE) Görüntüle