İçeriğe Git Menüye Git

OPET istasyonlarının inşaatları, tadilatları, periyodik bakımları, market projeleri, otomasyon sistemi kurulumları, kalite kontrol çalışmaları ve SEÇ-G denetimleri mühendislik departmanının sorumlulukları içerisinde yer almaktadır.

SEÇ-G, sağlık, emniyet ve çevreye saygı göstererek hiç bir kazanın olmaması için gösterdiğimiz çalışmaların tümüdür.

Mükemmel sağlık, emniyet ve çevre performansı, her düzeyde çalışan kişilerin tam bağlılığını gerektirmektedir. Bu nedenle tüm OPET çalışanları ve müteahhitleri bu kuralları uygulamakla yükümlüdür.

Hedeflerimiz

  • Kazaları ortadan kaldırmak,
  • Emniyetli projeler yapmak,
  • Çevresel etkilenmeyi azaltmak.

Hedeflerimiz doğrultusunda sorumluluklarını yerine getiren bir şirket olarak sektörde önemli bir yere sahip olmak, çalışanların, müteahhitlerin ve toplum fertlerinin, OPET faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hiç bir yaralanma veya hastalığa maruz kalmamasını sağlamak ana hedeflerimizdir.

Bu koşulları sağlayabilmek için OPET'e iş yapacak müteahhitler Ön Yeterlilik prosedüründen geçirilir ve başarılı olan firmalarla çalışılır. OPET SEÇ-G Şartnamesi içinde bulunan Müteahhit Ön Yeterlilik Anketini dolduran firmalar, istenen eklerle birlikte bir dosya oluşturur ve OPET Mühendislik Departmanına teslim ederler. Proje Müdürü ve SEÇ-G Sorumlusunun incelemelerinden sonra, uygun bulunan firmalar OPET ile çalışmaya hak kazanırlar.

Ön Yeterlilik alan firmalarla senede bir kere SEÇ-G toplantısı düzenlenir. Bu toplantılarda bir senelik periyotta edinilen tecrübeler paylaşılır, aksayan işler ve eksiklikler değerlendirilir. Problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için çözüm önerileri oluşturularak, hayata geçirilir.