İçeriğe Git Menüye Git

OPET olarak, operasyonlarımızdan kaynaklanabilecek büyük endüstriyel kazalara karşı her zaman hazırlıklı olmayı hedefleriz. Kazaların, Güvenlik Yönetim Sistemi’nin (GYS) tüm unsurlarının sürekli iyileştirme döngüsü ile yönetilmesi sayesinde önlenebileceğine inanırız.

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için OPET;

  • Proses güvenliği konusunda en üst seviyede ve etkili bir liderlik göstererek güvenlik kültürünün sahiplendirilmesini sağlayacağını,
  • Olağan ve olağan dışı operasyonlardan kaynaklanan büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kantitatif risk değerlendirmesi yapacağını ve sürekli güncel tutacağını,
  • Operasyonel kontroller ile güvenli çalışma uygulamalarını kapsayan düzenlemeleri ve prosedürleri uygulayıp sürekli güncel tutacağını,
  • Gerçekleştirilen her faaliyet öncesinde değişimin yönetimi unsurunun gözden geçirerek etkilenen varlıkları kontrol altında tutacağını, böylelikle, değişiklikten kaynaklı riskleri kabul edilebilir seviyeye indireceğini,
  • Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumları belirleyeceğini, bu acil durumlar için acil durum planları hazırlayacağını ve bunları düzenli olarak denetleyerek gözden geçireceğini,
  • GYS ile belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için sistemin performansını izleyeceğini, sapma tespit edilmesi halinde düzeltici faaliyet gerçekleştireceğini,
  • GYS'nin etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendireceğini, denetleyeceğini, gözden geçireceğini ve sürekli iyileştireceğini,
  • Eğitimler vererek personelini gerekli analiz ve programlar ile sürekli geliştireceğini,
  • Ulusal ve uluslararası yasa, mevzuat, yönetmelik ve standartlara bağlı kalacağını,
  • Politikayla olası uyumsuzlukları araştırıp gerekli eylemleri alarak uyumsuzlukları ortadan kaldırmayı ve böylelikle de, büyük kazaları önlemek suretiyle, çalışanların, müteahhitlerin, ziyaretçilerin ve komşuların sağlık ve güvenliklerinin sağlanmasını, çevrenin korunmasını taahhüt eder.