İçeriğe Git Menüye Git

Terminallerindeki operasyonların doğası gereği, büyük kazalara sebebiyet verecek potansiyeli olduğunun farkındayız. Bundan dolayı, büyük kazaların önlenmesi ve çalışanların, müteahhitlerin, ziyaretçilerin, komşuların ve çevrenin en yüksek seviyede korunması için operasyonları en iyi şekilde yönetmeyi taahhüt etmekteyiz.

OPET Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 14064, ISO 27001 ve ISO 20000-1) ve Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) doğrultusunda büyük endüstriyel kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile OPET Yönetim Kurulu;

 • Terminal ve çevresinde insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemleri aldığını ve bu amaç için gerekli bütün kaynakları sağlayacağını,
 • Organizasyon içerisinde operasyonel iş süreçlerinin, emniyet ve güvenliği etkileyecek pozisyonlar için uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personeli görevlendireceğini,
 • Olağan ve olağan dışı operasyonlardan kaynaklanan büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kantitatif risk değerlendirmesi yapacağını ve sürekli güncel tutacağını,
 • Büyük kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile teknolojik gelişmeleri takip edeceğini ve tesislerdeki güvenlik önlemlerini sürekli iyileştireceğini,
 • Bakım, onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan düzenlemeler ve prosedürleri uygulayıp sürekli güncel tutacağını,
 • Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumları belirleyeceğini, bu acil durumlar için acil durum planları hazırlayacağını ve bunları düzenli olarak denetleyerek gözden geçireceğini,
 • GYS ile belirlenen hedeflere uyumun belirlenmesi için prosedürler çerçevesinde sistemin performansını izleyeceğini, uyum sağlanmaması durumunda düzeltici faaliyetleri araştıracağını,
 • GYS'nin etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendireceğini, belgeleyeceğini, üst yönetimce gözden geçireceğini ve GYS'ni sürekli iyileştireceğini,
 • Eğitimler vererek personelini gerekli analiz ve programlar ile sürekli geliştireceğini,
 • Ulusal ve uluslararası yasa, mevzuat, yönetmelik ve standartlara bağlı kalacağını,
 • Politikayla olası uyumsuzlukları araştırıp gerekli eylemleri alarak uyumsuzlukları ortadan kaldırmayı ve böylelikle de, büyük kazaları önlemek suretiyle, çalışanların, müteahhitlerin, ziyaretçilerin ve komşuların sağlık ve güvenliklerinin sağlanmasını, çevrenin korunmasını taahhüt eder.

Cüneyt AĞCA
Genel Müdür