İçeriğe Git Menüye Git

Fuel Oil

Tüm elektrik santrallerinde, sanayide, endüstriyel fabrikalarda, binalarda ve kazanlarda tercih edilebilir. Fuel Oil kömüre göre çevre dostudur, havayı kirletmez. Kolay yanar ve tasarruf sağlar.

Ürün Spesifikasyonu

Özellikler Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Yoğunluk(15 ºC’ ta) kg/m3 998 En çok TS EN ISO 12185 veya
TS 1013 EN ISO 3675
Kül % (m/m) 0.2 En çok TS EN ISO 6245
Akma Noktası ºC 38 En çok TS 1233 ISO 3016
Parlama Noktası ºC 66 En az TS EN ISO 2719
Su % (v/v) 1 En çok TS 124 EN 1428
Toplam Tortu % (m/m) 0.15 En çok TS ISO 10307-2
Kinematik Viskozite (100 ºC ‘ta) mm2/sn 40 En çok TS EN ISO 3104
Kükürt % (m/m) 1 En çok TS EN ISO 8754
  • Yaz: 1 Nisan - 30 Eylül (+/-15 gün)
  • Kış: 1 Ekim - 31 Mart (+/-15 gün)

Ürün güvenlik bilgi formu için tıklayınız.

Kalorifer Yakıtı

Daha ince ve kükürt oranı daha düşük bir yakıttır. Elektrik, ısı ve buhar ihtiyacı olan tüm kazan, tesis, sanayi, bina ve yapılarda kullanılabilir.

Ürün Spesifikasyonu

Özellikler Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Yoğunluk(15 ºC’ ta) kg/m3 998 En çok TS EN ISO 12185 veya
TS 1013 EN ISO 3675
Kül % (m/m) 0.1 En çok TS EN ISO 6245
Akma Noktası
Yaz(1)
Kış(2)
ºC 10
-1.1
En çok TS 1233 ISO 3016
Parlama Noktası ºC 56 En az TS EN ISO 2719
Su % (v/v) 0.5 En çok TS EN 1428
Toplam Tortu % (m/m) 0.15 En çok TS ISO 10307-2
Kinematik Viskozite (100 ºC ‘ta) mm2/sn 11.5 En çok TS EN ISO 3104
Kükürt % (m/m) 1 En çok TS EN ISO 8754
  • Yaz: 1 Nisan - 30 Eylül (+/-15 gün)
  • Kış: 1 Ekim - 31 Mart (+/-15 gün)

Ürün güvenlik bilgi formu için tıklayınız.

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil

Tüm elektrik santrallerinde, sanayide, endüstriyel fabrikalarda, binalarda ve kazanlarda tercih edilebilir.

Ürün Spesifikasyonu

Özellikler Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Yoğunluk(15 ºC’ta) kg/m3 998 En çok TS EN ISO 12185 veya
TS 1013 EN ISO 3675
Kül % (m/m) 0.2 En çok TS EN ISO 6245
Akma Noktası ºC 38 En çok TS 1233 ISO 3016
Parlama Noktası ºC 66 En az TS EN ISO 2719
Su % (v/v) 1 En çok TS 124 EN 1428
Toplam Tortu % (m/m) 0.15 En çok TS ISO 10307-2
Kinematik Viskozite (100 ºC ‘ta) mm2/sn 50 En çok TS EN ISO 3104
Kükürt % (m/m) 3.5 En çok TS EN ISO 8754

Ürün güvenlik bilgi formu için tıklayınız.

Denizcilik Yakıtı

Yük gemileri, transit gemiler vb. gibi gemi türlerinin kullanımı için uygun olan yakıt türüdür.

Ürün Spesifikasyonu Denizcilik Yakıtı (RMG 380)

Özellikler Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Kinematik Vizkozite (50º C'ta) mm2/sn 380 En çok TS EN ISO 3104
Yoğunluk(15 ºC'ta) kg/m3 991 En çok TS EN ISO 12185 veya
TS 1013 EN ISO 3675
CCAIª - 870 En çok TS ISO 8217
Kükürt Kütlece % 1,0-3,5   TS EN ISO 8754
Parlama Noktası ºC 60 En az TS EN ISO 2719
Hidrojen Sülfür mg/kg 2 En çok IP 570
Asit Sayısı mg KOH/g 2.5 En çok ASTM D 664
Toplam Tortu: yaşlandırmayla Kütlece % 0.1 En çok TS ISO 10307-2
Karbon Kalıntısı, mikro yöntem Kütlece % 18 En çok TS EN ISO 10370
Akma Noktası(Üst) ºC 30 En çok TS 1233 ISO 3016
Su Hacimce % 0.5 En çok TS 124 EN 1428 -
TS ISO 3733
Kül Kütlece % 0.1 En çok TS EN ISO 6245
Vanadyum mg/kg 350 En çok IP 501, IP470 veya
ISO 14597
Sodyum mg/kg 100 En çok IP 501, IP 470
Alüminyum+Silisyum mg/kg 60 En çok IP 501, IP470 veya
ISO 10478
Kullanılmış Yağlama Yağı(ULO)ᵇ Yakıt kullanılmış yağlama yağı (ULO) içermemelidir.
Kalsiyum mg/kg 30 En çok IP 501 veya IP470 IP500
Fosfor mg/kg 15 En çok IP 501 veya IP470 IP500
Çinko mg/kg 15 En çok IP 501 veya IP470 IP500

(a) CCAI: Calculated Carbon Aromaticity Index
(b) Kullanılmış yağlama yağı (ULO) içermemelidir. Bir yakıt;

  • Kalsiyum > 30 mg/kg ve çinko > 15 mg/kg veya,
  • Kalsiyum > 30 mg/kg ve fosfor > 15 mg/kg içeriyorsa o yakıtın ULO içerdiği kabul edilir.

Ürün Spesifikasyonu Denizcilik Yakıtı (RME 180)

Özellikler Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Kinematik Vizkozite (50 ºC'ta) mm2/sn 180 En çok TS EN ISO 3104
Yoğunluk(15 ºC'ta) kg/m3 991 En çok TS EN ISO 12185 veya
TS 1013 EN ISO 3675
CCAIª - 860 En çok TS ISO 8217
Kükürt Kütlece % 1,0-3,5   TS EN ISO 8754
Parlama Noktası ºC 60 En az TS EN ISO 2719
Hidrojen Sülfür mg/kg 2 En çok IP 570
Asit Sayısı mg KOH/g 2.5 En çok ASTM D 664
Toplam Tortu: yaşlandırmayla Kütlece % 0.1 En çok TS ISO 10307-2
Karbon Kalıntısı, mikro yöntem Kütlece % 15 En çok TS EN ISO 10370
Akma Noktası (Üst) ºC 30 En çok TS 1233 ISO 3016
Su Hacimce % 0.5 En çok TS 124 EN 1428 -
TS ISO 3733
Kül Kütlece % 0.07 En çok TS EN ISO 6245
Vanadyum mg/kg 150 En çok IP 501, IP470 veya
ISO 14597
Sodyum mg/kg 50 En çok IP 501, IP 470
Alüminyum+Silisyum mg/kg 50 En çok IP 501, IP470 veya
ISO 10478
Kullanılmış Yağlama Yağı(ULO)ᵇ

Yakıt kullanılmış yağlama yağı (ULO) içermemelidir.

Kalsiyum mg/kg 30 En çok IP 501 veya IP470 IP500
Fosfor mg/kg 15 En çok IP 501 veya IP470 IP500
Çinko mg/kg 15 En çok IP 501 veya IP470 IP500

(a) CCAI: Calculated Carbon Aromaticity Index
(b) Kullanılmış yağlama yağı (ULO ) içermemelidir. Bir yakıt;

  • Kalsiyum > 30 mg/kg ve çinko > 15 mg/kg veya,
  • Kalsiyum > 30 mg/kg ve fosfor > 15 mg/kg içeriyorsa o yakıtın ULO içerdiği kabul edilir.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu için tıklayınız.