Online İşlemler
Opet'te Ara
Türkçe

Opet’te Çalışmak

İşe Alım Sürecimizin amacı İnsan Kaynakları Politikamızla uyumlu, organizasyonumuzdaki açık pozisyonlar için uygun nitelik ve yetkinliklere sahip insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır. Bu yetkinlikler;

 

 • Yön Belirleme
 • Takım Çalışması
 • İletişim
 • İşbirliği Geliştirme
 • Sonuç Odaklılık
 • Yaratıcılık ve Girişimcilik
 • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
 • Farklılıklara Uyum ve Yönetme
 • Müşteri Duyarlılığı

başlıkları altında toplanmaktadır.
 

Adayların yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun niteliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü veya birkaçı uygulanır. Bu adaylarla, İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili iş birimleri gerekli görüşmeleri yapar.
 

 • İngilizce Sınavı
 • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
 • Kişilik Envanterleri
 • Zihinsel Beceri Testleri
 • Değerlendirme Merkezi – Adayların yetkinlikleri, kendilerine verilen vaka çalışmaları üzerinde gerçekleştirdikleri grup çalışması ve bireysel egzersizlerle gözlenir ve değerlendirilir. 
   

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır.
 

Opet Petrolcülük A.Ş.’ye www.opet.com.tr sitesinin İnsan Kaynakları alanında yer alan Kariyer İmkanları sekmesinden veya kariyer portallerinde yer alan Opet ilanları vasıtasıyla iş başvurusunda bulunabilir ve bu portaller üzerinden iş olanaklarını takip edebilirsiniz.