İçeriğe Git Menüye Git

OPET olarak amacımıza ulaşmak için;

  • İlkemiz: Faaliyetlerimizde öncelikli olarak insan sağlığına, iş güvenliğine ve çevreye karşı duyarlı olacağımızı,
  • Liderlik ve Bağlılık: Yöneticilerimizin, SEÇ Politikası unsurlarının yerine getirilmesi için liderlik etmelerini, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın da bu politikaya bağlılık göstermelerini sağlayacağımızı,
  • Mevzuata Uyum: Yürürlükteki mevzuata, ilgili standartlara ve diğer şartlara tam uyum sağlayacağımızı,
  • Önleyici Yaklaşım ile Risklerin ve Fırsatların Yönetimi: Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek sağlık, emniyet ve çevre risk ve fırsatlarını sürekli olarak değerlendireceğimizi ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi,
  • Uygun Çalışma Koşulları: Çalışanlarımızın sağlıklarını korumak için SEÇ standartlarına uygun çalışma şartlarını sağlayacağımızı,
  • Acil Durum Yönetimi: Acil durum halinde etkili müdahale yapabilmek için hazırlıklı olacağımızı,
  • Çevre Yönetimi: Çevresel etkimizi en aza indirebilmek için, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanacağımızı, emisyonları izleyeceğimizi ve atıkların geri dönüşümünü sağlayacağımızı, yaşam döngüsü yaklaşımını etkin olarak değerlendireceğimizi, sürdürülebilirliği destekleyeceğimizi, gerekli insan, finans, teknoloji, vb. kaynakları sağlayacağımızı,
  • Sürekli İyileşme: SEÇ konusunda sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için, belirlediğimiz hedeflerin izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımıza ve alt işverenlerimize eğitimler vereceğimizi ve önerilerini değerlendirerek uygun çalışmaları gerçekleştireceğimizi, taahhüt ediyoruz.

Sağlık

Faaliyetlerimizde öncelikle önem verdiğimiz unsur, “insan”dır. Bu nedenle çalışanlarımızın sağlıklı olarak işe başlaması ve sağlıklarını koruyarak çalışmaya devam edebilmeleri için gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlarız. Tüm çalışanlarımızın, mevzuatauygun işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yaparız.  

Ayrıca işyeri hekimlerimizin değerlendirmeleri neticesinde, çalışanlarımızın yaptığı işe özgü gerekli tetkikleri belirleriz ve sürekli takip ederiz.

Sağlık konularıyla ilgili bize ulaşmak için tıklayınız.

Emniyet

Çalışmalarımızı OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun olarak yönetiriz ve performans değerlerimizi ise Sürdürülebilirlik Raporumuzda  yayımlarız.

Mevzuata, standartlara ve prosedürlerimize uygun, topluma saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

Güvenlik kültürümüzü üst seviyede tutabilmek için, deneyimli teknik personelimiz, sertifikalı uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz tarafınca periyodik olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimlerimizi ve acil durum planlarımıza göre tatbikatlarımızı yaparız.

Acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım gibi konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yürütülebilmesi için görevlendirilen kişilerin hazırlıklı olmasını, uygulamadaki performansın takip edilmesini ve sürekli iyileştirme yapılmasını sağlarız.

Faaliyetlerimiz nedeniyle ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi için Risk Değerlendirmesi yaparız. İşyerlerimizde atanmış olan ekiplerce yapılan değerlendirmelerde, tehlikeleri tanımlayarak olası riskler için tedbirleri belirleriz. Bu tedbirleri yerine getiririz ve faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en düşük seviyeye indiririz. Değişim Yönetimi anlayışımız çerçevesinde risk değerlendirmelerimizi sürekli güncel tutarız.

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili farkındalığını arttırmak üzere eğitimlerin yanı sıra, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nde tüm çalışanlarımıza yönelik uygulamalar gerçekleştiririz.

Emniyet konularıyla ilgili bize ulaşmak için tıklayınız.

Çevre

Opet olarak, faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yönetiriz ve Çevresel performans değerlerimizi ise Sürdürülebilirlik Raporumuzda yayımlarız.

Çalışmalarımızı planlarken çevreyi göz önüne alırız; ortaya çıkarabileceğimiz çevresel etkileri, planlama aşamasında belirleriz ve değerlendiririz. Bu aşamada sadece mevzuatta tanımlanan sınır değerleri değil, bu değerlerden daha iyi sonuçları elde edecek şekilde iş planımızı yaparız.

Operasyonlarımıza başlamadan önce resmi mercilerden gerekli Çevre İzinlerimizi alırız. Çalışmalarımız devam ederken ise su ve atık su analizlerimiz, hava emisyon ölçümlerimiz gibi periyodik ölçümlerimizi yetkilendirilmiş firmalara yaptırarak izin verilen değerlerden daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi belgeleriz.

Çevre Yönetimi yaklaşımımız doğrultusunda iş akışlarımızı, atığı minimum seviyede çıkaracak şekilde hayata geçirir, atık geri dönüşümü ve bertarafı için sadece lisanlı firmalarla çalışırız. Geri dönüştürülebilir atıklarımızı plastik/metal/kağıt/cam olarak ayrı atık kutularında biriktirerek geri dönüşüm firmalarına teslim ederiz ve diğer atıklar gibi atık miktarlarını sürekli izleriz.

Yağmur suyu ile yağlı suları birbirinden ayırmak suretiyle ayrı havuzlara toplanmasını sağlayan kapalı sistem sayesinde yağmur sularını kullanıma kazandırırız. Bu şekilde ve arıtma işlemlerimiz sayesinde, tesislerimizde ortaya çıkan atık suların, % 65'e varan oranda geri kazanımını sağlarız. Sürekli İyileşme anlayışımız doğrultusunda bu oranın arttırılmasına ilişkin teknoloji kurumları ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde projeler geliştiririz.

Kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlayabilmek için; enerji ve su tüketimimizi azaltmaya yönelik teknolojik yenilikleri takip ederiz ve çalışmalarımızda uygulamaya geçiririz.

Çalışanlarımızın çevre ile ilgili farkındalığını arttırmak üzere eğitimlerin yanı sıra, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tüm çalışanlarımıza yönelik uygulamalar gerçekleştiririz.

Çevre konularıyla ilgili bize ulaşmak için tıklayın.