Online İşlemler
Opet'te Ara
Türkçe

Sağlık

Faaliyetlerimizde öncelikle önem verdiğimiz unsur, “insan”dır. Bu nedenle çalışanlarımızın sağlıklı olarak işe başlaması ve sağlıklarını koruyarak çalışmaya devam edebilmeleri için gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlarız. Tüm çalışanlarımızın, mevzuatauygun işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yaparız.
 

Ayrıca işyeri hekimlerimizin değerlendirmeleri neticesinde, çalışanlarımızın yaptığı işe özgü gerekli tetkikleri belirleriz ve sürekli takip ederiz.

Sağlık ile ilgili konularda bize ulaşmak için tıklayınız.