Online İşlemler
Opet'te Ara
Türkçe

Öneri ve Ödül Sistemi

Tüm çalışanlarımızın katılımına açık olan ve gerek elektronik, gerekse yazılı doküman olarak verilebilen öneri sistemimiz ile sürekli gelişim faaliyetlerimiz desteklenmektedir.

“İşi yapan, o işi en iyi bilendir” felsefemiz ile sürekli iyileştirme anlayışımız içinde, çalışanlarımızdan öneri sistemini sürekli beslemeleri ve onların gerek küçük adımlı iyileştirmeler gerekse büyük adımlı iyileştirmeler ile süreçlerimizin etkinliğini artırmaya katkıları beklenmektedir. 

2011 Yılı son çeyreğinde çalışanlarımızın erişimine sunulan iletişim ve paylaşım platformu olan kurumsal bir portal ile, online öneri ve forum sistemimiz de devreye alınmıştır. Sistemin devreye alınmasıyla beraber çalışanlarımız, öneri, fikir ve görüşlerini tüm çalışanlarla paylaşmakta ve önerilerle ilgili yorumlarını da yapabilmektedirler. Aynı zamanda tüm çalışanlar beğendikleri önerilere puan vererek, öneriler arasında bir sıralama yapılabilmektedir. Sistemin online olmasının avantaj sağlayan özelliklerinden biri de paylaşılan bir önerinin tüm çalışanlar tarafından değerlendirilebilecek olmasıdır. Geleneksel öneri formu toplama metoduna karşılık bu sistem ile paylaşılan önerilerin tüm şirket çalışanları tarafından görülebilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Tesis/terminallerimizde ayrıca öneri kutuları bulunmakta ve öneri formlarıyla çalışanların fikir ve önerileri alınmaktadır. Her ay kutulara atılan öneri ve şikayetler toplanarak Terminal Müdürlerine iletilir. Öneri ve şikayetler değerlendirildikten sonra, çözümlenmek üzere ilgili birim yöneticilerine iletilir. Sonuçlanmasının ardından gerekli bilgilendirmeler yapılır.